Ambtenarenrecht

PTSS en Politie

Door onze expertise op het gebied van zowel ambtenarenrecht als letselschade hebben wij recent diverse politiemedewerkers optimale rechtsbijstand kunnen verlenen bij het verhalen van hun (letsel)schade.
De formele erkenning van de door hun werkzaamheden ontstane beroepsziekte Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) was de aanleiding.

Zowel na de erkenning van een dienstongeval als van een beroepsziekte is er veel deskundig werk vereist voor het verhalen van de schade. Juist wanneer arbeidsongeschiktheid een rol speelt.

In verband met de medische onderzoeken beschikt Gersjes Advocaten over ervaren medische adviseurs.

Niet alleen smartengeld, op basis van de "Regeling vergoeding beroepsziekten politie." , maar ook de loopbaanschade als belangrijk onderdeel van het "verlies arbeidsvermogen" zijn deel van het verhalen van de volledige schade.

Bij de vaststelling van de schade spelen ook diverse invaliditeitsuitkeringen en rechtspositionele regelingen uit het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) een rol.