Ons Kantoor

Gersjes Advocaten is een zeer gespecialiseerd advocatenkantoor in Eindhoven. Wij werken met name op de volgende rechtsgebieden:  

  • ambtenarenrecht en arbeidsrecht;
  • onderwijsrecht;
  • letselschadezaken

Gersjes Advocaten is een laagdrempelig kantoor. Advies en rechtsbijstand verlenen wij aan particulieren, ondernemers en besturen (ook op toevoegingsbasis/gefinancierde rechtshulp).

De kennis en ervaring op het gebied van letselschade wordt naast de dagelijkse praktijkervaringen gewaarborgd door het lidmaatschap van de LSA, vereniging van letselschadeadvocaten (www.lsa.nl) en het lidmaatschap van de ASP-Advocatenvereniging, de belangenvereniging voor advocaten die louter slachtoffers van personenschade bijstaan (www.asp-advocaten.nl). Bovendien wordt gebruik gemaakt van de deskundige diensten van een drietal medisch adviseurs, die staan ingeschreven in het BIG-register; alsmede van arbeidsdeskundigen en rekenbureaus.
Ons kantoor is in het bezit van het Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl).

Ook op het terrein van arbeids- en ambtenarenrecht en het onderwijsrecht staan lidmaatschappen van specialisatie-verenigingen garant voor continue bijscholing.

Gersjes Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.


Advocaten 

Mr. Ted Gersjes 
Grondlegger van Gersjes Advocaten, mr. Ted Gersjes, is voordat hij in 1987 tot advocaat (en procureur) werd beëdigd, tot over zijn oren vertrouwd geraakt met het ambtenarenrecht als personeelsmanagementadviseur bij het Ministerie van Justitie. Het (proces)recht werd hem bij de Rechtbank Den Bosch als gerechtssecretaris met de paplepel ingegeven (jaren ’70 van de vorige eeuw). Hij was o.a. werkzaam in de “familiekamer”, de (economische) strafkamer en opextrajudicieel terrein.
Na jarenlang ervaring in verschillende rechtsgebieden heeft hij zijn praktijk beperkt tot de rechtsgebieden die na aan zijn hart liggen: ambtenarenzaken en letselschadezaken. 

Mw. mr. Suzan Teklenburg 
Suzan Teklenburg is in 2002 beëdigd als advocaat en is sindsdien verbonden aan Gersjes Advocaten. Door haar ruime ervaring heeft zij een doortastende en pragmatische wijze van werken ontwikkeld waardoor zij menige zaak met goed resultaat heeft kunnen afronden. Haar passie ligt bij onderwijszaken en ambtenarenzaken. Maar ook op het gebied van verbintenissenrecht, arbeidszaken en letselschade staat zij ‘haar mannetje’.  

Mw. mr. Zheng Mak 
Zheng Mak is al sinds haar studententijd verbonden aan Gersjes Advocaten. Zij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, afstudeerrichting arbeidsrecht. Bij Gersjes Advocaten werkt zij, sinds haar beëdiging als advocaat in 2014, met name in letselschadezaken, arbeidszaken, onderwijszaken en ambtenarenzaken. Ook andere rechtsgebieden zijn haar echter al niet vreemd meer. 

Juridisch adviseur 

Mr. Jaap Versluis
Jaap Versluis is naast jurist ook (inmiddels gepensioneerd) tandarts. Hij is als juridisch adviseur (geen advocaat) aan Gersjes Advocaten verbonden en treedt daarnaast op als tandheelkundig adviseur.