Spontane reacties cliënten

Leiden, 28 december.

Onderwerp: De finale.


Weledelgestrenge heer,

In reactie op de storting van een niet gering bedrag op 4 december jl. doe ik u dit schrijven toekomen.

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken richting u, maar uw collega mr. drs. Versluis mag en wil ik daarbij niet vergeten. Dat onze samenwerking zeer vruchtbaar is geweest hoef ik u niet te vertellen, maar dat u een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op mijn leven verdient een vermelding. Niet vaker in mijn 24-jarige bestaan heb ik zo’n financiële meevaller gehad en waarschijnlijk zal het ook wel enige tijd op zich laten wachten voordat de volgende zich voordoet.

Een fijne, niet geheel onbelangrijke, bijkomstigheid is dat mijn vertrouwen in het rechtssysteem een positieve impuls heeft gekregen. Nu ik in mijn verdere leven nog veel met dit systeem te maken zal krijgen heeft dat een hele grote waarde. Wat is een jurist, zolang hij/zij Vrouwe Justitia niet vertrouwt?

Het genoegen dat u uitsprak in uw schrijven van 7 december jl. is geheel wederzijds.

Ik wens u in uw verdere carrière nog grotere successen.


Met vriendelijke groet,

Een voormalige rechtenstudentBeste Ted,

Het is alweer enkele weken geleden datje ons het goede nieuws hebt gebracht. Daarna hebben we elkaar niet meer gesproken. 

Bij deze wil ik je nog officieel enorm bedanken voor de begeleiding in mijn dossier. lk heb door te vertrouwen op jouw begeleiding en inzet, mij niet druk hoeven te maken over het contact met Delta Lloyd en de financiéle consequenties. Ook al kreeg ik wel eens afschriften van'verontrustende'correspondentie, dan kon ik dat emotioneel toch naast me neerleggen, omdat ik wist dat ik in goede handen was. Dat is enorm belangrijk geweest in een periode waarin je aan het opkrabbelen bent en fysiek en emotioneel al voldoende aan je hoofd hebt. 

ln woorden is het moeilijk te zeggen, maar ik heb het toch geprobeerd.
Dus bij deze.

Ted, ik zal je van harte aanbevelen bij mijn kontakten en hoop je nog eens te ontmoeten, weliswaar niet in een zaak als deze :-)

Hartelijke groet, Angelique