Ambtenarenrecht

Second opinion
Tientallen jaren expertise in ambtenarenrecht zijn een absolute waarborg voor een snelle en vooral adequate second opinion tijdens ons dagelijks gratis spreekuur (ook buiten reguliere werktijden).

Advisering/onderhandelingen/procesbijstand
Gersjes Advocaten heeft expertise met dienstongevallen en beroepsziektes.